Hoax o Ivermektíne

V spolupráci s farmaceutom Igoron Ontekom sme pripravili analýzu hoaxu o ivermektíne, ktorý naznačuje, že tento liek je “zakazovaný, pretože by dokázal vyliečiť aj rakovinu”. Celý znenie dezinformačného statusu uvádzame na konci tohto dokumentu.
Na úvod sa pozrieme na základné pojmy.

Čo je ivermektín?


Ivermektín je antiparazitikum, teda liečivo indikované na terapiu ochorení spôsobených niektorými parazitmi (liečba gastrointestinálnej strongyloidózy, suspektnej alebo diagnostikovanej mikrofilarémie u pacientov s lymfatickou filariózou spôsobenou Wuchereria bancrofti a liečbu sarkoptického svrabu u človeka).

Ako ivermektín funguje?


V skratke, ivermektín sa viaže na chloridové kanály nervových a svalových buniek bezstavovcov, spôsobuje hyperpolarizáciu týchto buniek a následnú paralýzu parazitov, čo vedie k ich smrti.

V nasledujúcej časti sa pozrieme na individuálne tvrdenia z dezinformačného statusu, ku ktorým sa odborník vyjadril.

HOAX: „Prečo tí bastardi na čele EÚ robili a robia problém s Ivermectínom???“
KOMENTÁR: V EÚ je ivermektín vo forme tabliet schválený na terapiu niektorých parazitárnych ochorení (napr. gastrointestinálna strongyloidóza či svrab), zatiaľ čo lieky s ivermektínom na pokožku sú schválené na liečbu kožných stavov, ako je rozacea (ružovka). Ivermektín je tiež povolený na veterinárne použitie pre širokú škálu živočíšnych druhov na vnútorné a vonkajšie parazity.

Zopár príkladov konkrétnych názvov liekov s obsahom ivermektínu v tabletovej forme, ktoré boli schválené v členských štátoch EÚ:
● Slovenská republika a Česká republika - Ivermectin Exeltis 3 mg tablety - Poľsko, Dánsko - Ivermectin Medical Valley
● Rakúsko - Ivermectin G.L. 3 mg-Tabletten
● Holandsko - Ivermectin Xiromed 3 mg tablets
(Dátum prvej registrácie na Slovensku: 10. júla 2021)

HOAX: Ľudia liečení ivermektínom by nemuseli zomierať na Rakovinu!
KOMENTÁR: Spomínané texty v statuse sú útržky zo štúdií, ktoré skúmali účinky ivermektínu v laboratórnych podmienkach „in vitro“ alebo „in vivo“ na laboratórnych zvieratách. Takto vytrhnuté vety z kontextu môžu pôsobiť dojmom, že ivermektín je účinný liek aj na niektoré druhy rakoviny u človeka, avšak nie je to podložené žiadnym relevantným dôkazom - klinickou štúdiou robenou na ľuďoch.

UPOZORNENIE OD FARMACEUTA: Prečo by ste nemali užívať lieky, ktoré neprešli klinickým skúšaním?

Nie je automaticky dané, že liečivo, ktoré bolo účinné v skúškach in vitro alebo na myšiach, bude účinné aj u ľudských pacientov s danou diagnózou. Výsledky takýchto štúdií môžu naznačova iba potenciálnu účinnosť lieku.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by sa liek, ktorý mal dobré výsledky v laboratórnych podmienkach, nemal používať bez ďalších klinických štúdií u človeka:
Rozdiely medzi laboratórnymi podmienkami a skutočnými podmienkami v ľudskom organizme: V laboratórnych podmienkach sa nemôžu úplne zohľadniť všetky faktory, ktoré ovplyvňujú priebeh ochorenia alebo účinky lieku v ľudskom organizme. Takéto faktory sa nedajú úplne simulovať in vitro alebo na zvieratách.
Riziko nežiaducich účinkov: Liek môže mať nežiaduce účinky, ktoré sa nemusia prejaviť vo vyšetreniach in vitro alebo na zvieratách.
Variabilita medzi jednotlivými ľuďmi: Ľudské telo je veľmi komplexné a ľudia sa môžu líšiť vo svojej genetike, fyziológii a ďalších faktoroch, čo môže ovplyvniť účinnosť a bezpečnosť lieku.
Nedostatok dôkazov o účinnosti a bezpečnosti: Laboratórne štúdie sú len prvým krokom pri skúmaní účinnosti a bezpečnosti lieku. Klinické štúdie na ľuďoch sú nevyhnutné na potvrdenie týchto výsledkov.

Z tohto dôvodu je dôležité, aby sa liek pred jeho schválením na použitie u ľudí podrobil príslušným klinickým skúškam a aby sa preukázala jeho účinnosť a bezpečnosť priamo u pacientov s daným ochorením.

HOAX: Ivermektín je úžasne účinný liek na takmer všetky druhy rakoviny
KOMENTÁR: Takéto tvrdenie je absolútny nonsens, nakoľko rôzne typy rakoviny sa líšia vo svojej patogenéze, priebehu ochorenia a tým pádom aj v liečbe. Nie je pravdepodobné, že by existoval jediný liek, ktorý by bol účinný voči „takmer všetkým druhom rakoviny“, pretože terapie sú zamerané na špecifické charakteristiky každého typu rakoviny. Terapie sa často vyberajú a prispôsobujú individuálnym potrebám pacienta a konkrétnym vlastnostiam ich ochorenia.

MANIPULÁCIA: Liek užíva viac než 200 miliónov ľudí bez akýchkoľvek vedľajších účinkov
KOMENTÁR: Tak ako v prípade iných liekov, aj lieky obsahujúce ivermektín môžu spôsobovať nežiaduce účinky, ktoré sa však nemusia objaviť u každého jednotlivca. Medzi hlásené vedľajšie účinky patrí hypereozinofília, poruchy funkcie pečene vrátane akútnej hepatitídy, zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, hyperbilirubinémia a hematúria. Po liečbe sa vyskytli aj kožné reakcie, ktoré môžu mať život ohrozujúci charakter, napr. Stevens Johnsonov syndróm (SJS) a toxická epidermálna nekróza (TEN). Ivermektínom sa dá aj predávkovať užitím nadmernej dávky, čo môže vyvolať nevoľnosť, zvracanie, hnačku, pokles krvného tlaku, závraty, poruchy rovnováhy, kŕče a ďalšie.

HOAX: „Odborníci“ v komentároch tvrdia, že ivermektín sa nedá zohnať v EÚ, pretože farmaceutický biznis chce zarábať na chorých.
KOMENTÁR: V čase písania komentáru bol liek Ivermectin Exeltis 3 mg vo forme tabliet dostupný vo farmaceutických distribučných spoločnostiach (a teda aj v lekárňach) na Slovensku.

V neposlednom rade, status je napísaný akoby ho jeho autor ani nikdy nedočítal, pretože vety sú viackrát nedokončené, dokonca seknuté uprostred slova. Na danú skutočnosť neupozornili ani komentujúci.

Zdroje: FDA, WHO, sukl.cz, sukl.sk, adc.sk
Autor: Mgr. Igor Ontek - farmaceut

ZDROJ A TEXT DEZINFORMAČNÉHO STATUSU
https://www.facebook.com/evelinkasteffinka.majorosova/posts/pfbid02tsPmNsHdMYdekCmjVP8HpGDGLPmnzKZqV1tZAK2CxkwKpzaAwWJidbk9KrKcyK3Vl